หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Companion Modeling at Sub-Basin Scale Project

หัวหน้าโครงการ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย CIRAD - Centre de Cooperarion Internationale en Resherche Agronmique pour le Developpement ประเทศฝรั่งเศล
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2555 - 30 เมษายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร
  3. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  4. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

Our method aims at organizing a collective and deep and collective learning-by-doing process about environmental resources collective management. For us, “learning-by-doing” means: a. letting the aimed groups set themselves, alone, their own appraisal, then test themselves their appraisal by setting it in motion with easy-to-use ‘simulation’ tools (role playing game, computerized modeling…), then from this testing of their appraisal progressively identify themselves new needs of knowledge and insert it into their appraisal; b. letting the aimed groups build up themselves, alone, collective ideas of solutions to improve the situations set by their appraisal, , then test themselves their ideas of solutions (new collective rules, infrastructures…) by setting them in motion within their ‘simulation’ tools (role playing game, computerized modeling…), then from these tests progressively improve themselves their first ideas so far operational solutions. This is what we call a “self-design” approach. This process needs three three-days workshops, from the co design then a first use of the easy-to-use simulation tools. Basically, the appraisal method let the stakeholders answer themselves to the following topics: • Which are the downstream impacts they want to start to think about • Which information and knowledge they consider useful for them to think between them about solutions and arrangements in order to deal with these impacts • Which stakeholders they think useful to take into account into their own process of appraisal (districts, village representatives, dams managers, other provinces…), and how Then, we design a simulating tool fitted to their answers of the two first questions, and a participatory process (forms of workshops, people involved…) fitted to their answers of the third question.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th