หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินค่าการสลายตัวของต้นถั่วหมักเปรียบเทียบกับหญ้าหมักโดยใช้เทคนิคถุงไนลอน
Degradability of legume sidages in comparison with grass silage by nylonbag technique

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย DAAD and Federal Agricultural Research Centre
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (หัวหน้าโครงการ)
  2. Dr. G. Flachowsky (นักวิจัยร่วม)
  3. Dr.C. Paul (นักวิจัยร่วม)
  4. Dr.D. Lebzien (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th