หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูเสริมเส้นใยอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะม่วง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สรณะ สมโน
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สรณะ สมโน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณเปลือกมะม่วงเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ในภาคเหนือ
2. เพื่อทดสอบเงื่อนไขในการสกัดเส้นใยเพกทินจากเปลือกมะม่วงโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟประหยัดพลังงาน
3. เพื่อพัฒนาสูตรกุนเชียงหมูสุขภาพเสริมเส้นใยเพกทินที่สกัดได้จากเปลือกมะม่วง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th