หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Influences of Post-Harvesting of Essential Oil from Zanthoxylum limonella Alston

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สรณะ สมโน
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 5 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สรณะ สมโน (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. To identify the true specie and enthnobotanical uses of ma-Kwaen and related species from different locations
2.To identify the essential oil quality of ma-Kwaen berries from different locations and available varieties
3. To study the impact of initial drying process on ma-Kwaen essential oil quality
4. To study the impact of harvesting maturity on ma-Kwaen essential oil quality      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th