หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Towards sustainable, site adapted, and economically viable greenhouse systems for tropical contries (โครงการไทย-เยอรมัน)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย International Bureau of the German Ministry of Education and Research: IB-BMBF)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
  2. Hendriik Klar (นักวิจัยร่วม)
  3. ศ.ดร.Joachim Muller (นักวิจัยร่วม) , จาก Hohenheim University
  4. ดร.Johannes Max (นักวิจัยร่วม) , จาก Geisenheim University
  5. ดร.Katrin Kahlen (นักวิจัยร่วม) , จาก Geisenheim University
  6. ศ.ดร.otmar Lohnertz (นักวิจัยร่วม) , จาก Geisenheim University
  7. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  8. นายโวลฟรัม ฉแปร์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th