หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกรไทยพื้นเมืองในเขตภาคเหนือโดยใช้ไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ
Analysis of Genetic Polymorphisms of Thai Native Pigs in Northern Thailand Evidenced by Microsatellite and Mitochondria DNA

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย The Institutional Erxleben Research & Innovation Council
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2551 - 30 เมษายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th