หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่ไข่
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th