หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบวัคซีน Anti-Gonadotropin Releasing Hormone (Anti-GnRH) เพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนเพศผู้ในปลานิล
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 27 สิงหาคม 2562 - 15 เมษายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อหาวิธีการผลิตวัคซีนที่มีคุณสมบัติในการต้านต่อต้านฮอร์โมน GnRH
2. เพื่อหาพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนต้นแบบที่มีคุณสมบัติในการต้านฮอร์โมน GnRH ในปลานิล      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th