หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเชื้ออาเคียชอบเค็มร่วมกับน้ำมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันสายยาวปานกลางเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
Application of Halophilic Archaeal Lipase and Medium Chain Triacylglycerols as Antibiotic Substitute in Monogastric Animal Feeds

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เำืพื่อแยกและคัดเลือกเชื้ออาเคียชอบเค็มที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสที่เหมาะสมต่อการย่อยน้ำมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันสายยาวปานกลาง
2. เพื่อศึกษาการผลิตเอนไซม์ไลเปสของเชื้ออาเคียชอบเค็ม
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์ไลเปสจากเชื้ออาเคียชอบเค็มเพื่อย่อยไขมันในสภาวะจำลองของทางเดินอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
4. เพื่อประเมินค่าการย่อยได้ในสัตว์ (In vivo digestibility) เมื่อเสริมเอนไซม์ไลเปสจากเชื้ออาเคียชอบเค็ม
5. เพื่อศึกษาการทำเอนไซม์ไลเปสจากเชื้ออาเคียชอบเค็มให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปส      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th