หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประสิทธิภาพของกากงาขี้ม้อนในการทดแทนกากถั่วเหลืองและเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารสุกรรุ่น
Efficiency of perilla meal (Perilla frutescens Linn.) as a replacement for soybean meal and source of antioxidant in Grower Pig Diet

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  3. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้กากงาขี้ม้อนต่อการย่อยได้ของสุกร 2. เพื่อศึกษาผลของการใช้กากงาขี้ม้อนต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร 3. เพื่อศึกษาผลของการใช้กากงาขี้ม้อนต่อคุณภาพเนื้อของสุกร 4. เพื่อศึกษาผลของการใช้กากงาขี้ม้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในตับและเลือด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th