หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทดสอบสารสกัดของดาวเรืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมะเขือเทศ
Effects of Marigold Extracts on Controlling Tomato Root-knot Nematodes

หัวหน้าโครงการ อ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 26 กุมภาพันธ์ 2552 - 25 กุมภาพันธ์ 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทดสอบการใช้สารสกัดจากดาวเรืองสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีการปลูกอยู่ในประเทศไทยในการควบคุมโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne spp.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หากสารสกัดจากดาวเรือนสายพันธุ์ใด มีความสามารถในการการควบคุมโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือน Meloidogyne spp. สารสกัดจากดาวเรืองสายพันธุ์ดังกล่าวจะถูกนำไปทดสอบในสภาพแปลงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้การใช้อนาคต ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยหาวิธีการใช้ที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th