หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Assessment of different opportunities for agricultural diversification in Nan

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย International Center for Research in Agroforestry (ICRAF)
วันที่ดำเนินการ 18 ธันวาคม 2557 - 10 มิถุนายน 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายโวลฟรัม ฉแปร์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

The objective of the agreement is for CMU to undertake the activities described in the Work Plan annexed to this agreement as Annex 1      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th