หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Trends in forest ownership, forest resource tenure and institutional arrangements in Thailand: Are they contributing to better forest management and poverty reduction?

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย FAO.
วันที่ดำเนินการ 10 พฤษภาคม 2548 - 9 มีนาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

This study encompasses primary quantitative data on forest ownership collected by RFD and the author, and secondary data on forest resources, forest ownership, forest tenure system, and the land ownership and tenure system in Thailand. It analyses both qualitative and quantitative forest tenure data from village case studies and other stakeholders in RFD, DNP and other related fields.

ลักษณะโครงการ

The study is mainly to understand the status of forest resources, forest tenure system including ownership, and the land ownership and tenure system in Thailand. The methodology used included stakeholder analysis (participatory techniques), direct and participant observations, key informant interviews and secondary data analysis.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Critical analysis and synthesis of forest tenure system including ownership, and the land ownership and tenure system, as well as trends in forest tenure and land tenure systems in Thailand.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th