หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

Improving iron density in rice based diets by fortifying parboiled rice
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Inernational Foundation for Science (IFS)
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th