หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Non-tillage promotion for sustainable corn production on participatory smog solution area

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.Hatcho Nobumasa (นักวิจัยร่วม) , จาก Kindai University
  3. ดร.Kim Van Van (นักวิจัยร่วม) , จาก Vietnamese National University of Agriculture
  4. ดร.Yoshiyuki Shinogi (นักวิจัยร่วม) , จาก Kyushu University
  5. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

The main objective of this study is to promote for increase non-tillage area of corn production on hill side reducing for negative impact of corn production, enhance food security and resilience      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th