หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
The survey of C.A.R.I.N.G. intervention for Burn Project for Climate Mitigation in Thailand

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
วันที่ดำเนินการ 3 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. To conduct a science-based survey related to C.A.R.I.N.G. intervention in burn free project.
2. To compare the impact of health-related banner on the number of sign-ups to the burn free movement with the impact of a money -related banner on sign-ups. (The impact is referring to reduce the behavior of burning agricultural residue among the rice farmers and their communities)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th