หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มช. พร้อมใจกันร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์ หรือ Daffodil) เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดังกล่าว จำนวน 500 ดอกให้กับคณะฯ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมนู ศีติสาร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th