หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า ศึกษาดูงานเรื่อง ไบโอแก๊ส

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 สิงหาคม 2552
สถานที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ผู้เข้าร่วมผู้จัดการโรงเรียน
จำนวนคน1
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วัตถุประสงค์

รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ คุณมนู ศิริกัน ผู้จัดการโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในการศึกษาดูงานเรื่อง ไบโอแก๊ส เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th