หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กองพันสัตว์ต่าง ศึกษาดูงานระบบ MIS

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 มกราคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมอ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, นายกานต์ คงบรรทัด
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พันโทยอดธง สำราญ ผู้บังคับกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมด้วยคณะนายทหาร ในการศึกษาดูงานระบบ MIS ของคณะฯ โดยมี อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และนายกานต์ คงบรรทัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th