ปีการศึกษา | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
31 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 2 (400290) ฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 4 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
30 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสัมมนาบุคลากร สายปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตนพัฒนางานให้ทันในโลก Disruptive 4 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
29 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ 27 ก.พ. 63 คลิกที่นี่
28 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 1 (400190) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
27 โครงการบรรยายพิเศษสำหรับการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 – 20.30 น. 28 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
26 โครงการบรรยายพิเศษสำหรับการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง “กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ” วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 – 20.30 น. 14 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
25 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 9-10 พ.ค. 63 คลิกที่นี่
24 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน ศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ (วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.63) 29 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
23 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ (วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.63) 29 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
22 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชาพืชสวน (วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.63) 28 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
21 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน ภาควิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.63) 22 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
20 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชาพืชไร่ (วันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 63) 21 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
19 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 มี.ค. 63) 14-15 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
18 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 มี.ค. 63) 7-8 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
17 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชาโรคพืช (วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 63) 1 มี.ค. 63 คลิกที่นี่
16 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชากีฏวิทยา (วันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 63) 29 ก.พ. 63 คลิกที่นี่
15 แบบประเมินการจัดการบรรยายพิเศษ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 ก.พ. 63 คลิกที่นี่
14 แบบประเมินผล โครงการพิธีทำบุญครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 25 ก.พ. 63 คลิกที่นี่
13 แบบสอบถามการใช้งานระบบ E – Document คลิกที่นี่
12 แบบประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในการนำองค์กร การบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ และความผูกพันธ์ต่อองค์กร ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
11 แบบประเมินผลโครงการเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 25 ธ.ค. 62 คลิกที่นี่
10 แบบประเมินผลโครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 25 ธ.ค. 62 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Teams” 29 พ.ย. 62 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 2 (400290) ฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ (ลงแขกเกี่ยวข้าว) 16 พ.ย. 62 คลิกที่นี่
6 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้งานระบบ CMU e-Document (Version 2)” 3 ต.ค. 62 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ต.ค. 62 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผล พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 27 ก.ย. 62 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผล โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2562 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Smart Greenhouse : The Future of Technology 14 ส.ค. 62 คลิกที่นี่
1 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าว) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666