กลับหน้าแรก

แบบประเมินผล
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2561
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการอบรม (N=150)

เพศ
ชาย 43 คน 28.67 %
หญิง 107 คน 71.33 %
รุ่นที่
รุ่นที่ 1 59 คน 39.33 %
รุ่นที่ 2 91 คน 60.67 %
ท่านเคยได้รับการอบรมโครงการเช่นนี้มาก่อนหรือไม่ :
(หากเคยได้รับการอบรมท่านเคยอบรมในช่วงการศึกษาระดับใด)
เคย
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก,สถานที่อบรมวันถ้ำผาคอก
 • ระดับชั้นม5,โรงเรียนผดุงปัญญา,สถานที่อบรมโรงเรีบนผดุงปัญญา
 • ระดับชั้นปี1,โรงเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร,สถานที่อบรมมหาวิยาลัยนเรศวร
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนอัมพรไพศาล,สถานที่อบรมวัดไร่ขิง
 • ระดับชั้นปีที่1,โรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สถานที่อบรมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
 • ระดับชั้นม.3,โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด,สถานที่อบรมวัดพระถ้ำผาคอก
 • ระดับชั้นปี1 ,โรงเรียนมหาลัยเชียงใหม่,สถานที่อบรมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
 • ระดับชั้นม.1,โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน,สถานที่อบรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
 • ระดับชั้นม.4-6,โรงเรียนจิตพิมล,สถานที่อบรมสถานปฏิบัติธรรมวัดพุทธปฐม
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์,สถานที่อบรมวัดป่าธรรมวิเวก
 • ระดับชั้น1-6,โรงเรียนKhiri Mat Pittayakhom School,สถานที่อบรมWat Phra Pai Luang, Wat Sri Chum, Khiri Mat Pittayakhom School, Wat Nong Pling
 • ระดับชั้นมัทธยมศึกษาปีที่6,โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม,สถานที่อบรมวัดอุโมงค์
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย,สถานที่อบรมวัดถ้ำผาคอก
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,โรงเรียนนครสวรรค์,สถานที่อบรมที่พักสงฆ์ วัดเขาลานวัว
 • ระดับชั้น,โรงเรียน,สถานที่อบรม
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนสันกำแพง,สถานที่อบรมโรงเรียนสันกำแพง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,โรงเรียนอนุกูลนารี,สถานที่อบรมวัดป่าพุทธมงคล
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สถานที่อบรมหอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนอุตรดิตถ์,สถานที่อบรมวัดพระแท่นศิลาอาสน์
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา,โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา,สถานที่อบรมอาคารเรียนรวมโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4,โรงเรียนบ้านสันต้นขาม,สถานที่อบรมวัดพระธาตุผาเงา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนวัชรวิทยา,สถานที่อบรมวัดป่าไทรงาม
 • ระดับชั้นมัธยม,โรงเรียนวชิราลัย,สถานที่อบรมวัดหมูบุ่นพุทธธรรม
 • ระดับชั้นม.1-ม.6,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สถานที่อบรม-
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สถานที่อบรมธุดงคสถานล้านนา
 • ระดับชั้นม.1และม.3,โรงเรียนมงคลวิทยา,สถานที่อบรมสถานปฏิบัติธรรมสำนักแม่ชีอมรีรักษ์ดอยสะเก็ด
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา,สถานที่อบรมวัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ระดับชั้นป.6,โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ,สถานที่อบรมวัดเวียงกาหลง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล,สถานที่อบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนคงคาราม,สถานที่อบรมโรงเรียนคงคาราม
 • ระดับชั้นประถม,โรงเรียนสันทรายราฐสามัคคี,สถานที่อบรมวัดธรรมกาย
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สถานที่อบรมสถานปฏิบัติธรรมแม่โจ้
 • ระดับชั้นประถมศึกษา,โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์,สถานที่อบรมวัด
 • ระดับชั้น ม4,โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม,สถานที่อบรมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม,สถานที่อบรมโรงเรียน
 • ระดับชั้น,โรงเรียน,สถานที่อบรม
 • ระดับชั้นป5 ป6 ,โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ รร บ้านหนองแดงสหมิตร,สถานที่อบรมวัดบ้านทุ่งโพธิ์ วัดบ้านดอนแฮด
 • ระดับชั้นม.3,โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่,สถานที่อบรมวัดอุโมงค์
 • ระดับชั้นป.5-6,โรงเรียนบ้านศรีย้อย,สถานที่อบรมวัดร่ำเปิง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,โรงเรียนอุดมดรุณี,สถานที่อบรมวัดป่าบนเนิน
 • ระดับชั้นประถม,โรงเรียนเทศบาล7,สถานที่อบรมวัดบรรพตสถิต
 • ระดับชั้นม.5,โรงเรียนธรรมราชศึกษา,สถานที่อบรมแม่วาง
 • ระดับชั้นม.5,โรงเรียนทรายมูลวิทยา,สถานที่อบรมหอประชุมไทรพยอม
 • ระดับชั้นม.2,โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา,สถานที่อบรมวัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6,โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี,สถานที่อบรมโรงเรียนวัดคลองไม้แดง
 • ระดับชั้นม.1,ม.4,โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม,สถานที่อบรมวัดในจ.กำแพงเพชร
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา,สถานที่อบรมวัดบ้านแพะใต้
 • ระดับชั้นม.1,โรงเรียนตะพานหิน,สถานที่อบรมวัดพฤกษะวันโชติการาม
 • ระดับชั้นม.5,โรงเรียนบางกะปิ,สถานที่อบรมวัดปัญญานันทาราม
 • ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา,โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม,สถานที่อบรมโรงเรียนเด็กดีพิยาคม
 • ระดับชั้นม. ต้น,โรงเรียนเทษบาลวัดดอนแก้ว,สถานที่อบรมวัดท่าสายโทรเลข
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม,สถานที่อบรมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,สถานที่อบรมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนคงคาราม ,สถานที่อบรมโรงเรียนคงคาราม
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม,สถานที่อบรมวัดอุโมงค์
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สถานที่อบรม-
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย,สถานที่อบรมวัดถ้ำผาคอด
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม,สถานที่อบรม-
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสตรียะลา,สถานที่อบรมวัดเมืองยะลา
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย,สถานที่อบรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • ระดับชั้นม.5,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา,สถานที่อบรมวัดศรีโคมคำ
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย,สถานที่อบรมวัดเวฬุวัน
 • ระดับชั้นม.5,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี,สถานที่อบรมโรงเรียน
 • ระดับชั้นม.ปลาย,โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์,สถานที่อบรมวัดควนลัง
 • ระดับชั้นม.6,โรงเรียนท.6 ชร,สถานที่อบรมรร ท.6
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม,สถานที่อบรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 • ระดับชั้นม3,โรงเรียนดรุณ,สถานที่อบรมวัด
 • ระดับชั้น-,โรงเรียน-,สถานที่อบรม-
 • ระดับชั้นม6,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สถานที่อบรมแม่โจ้
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม,สถานที่อบรมดอยเต่าวิทยาคม
 • ระดับชั้นม.5,โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม,สถานที่อบรมวัด
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนสตรีราชินูทิศ,สถานที่อบรมวัดโพธิ์สมพร
 • ระดับชั้น,โรงเรียน,สถานที่อบรม
 • ระดับชั้นม.4,โรงเรียนวัชรวิทยา,สถานที่อบรมวัดป่าไทรงาม
 • ระดับชั้นมอต้น,โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์9,สถานที่อบรมวัดท่าตอน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา,โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจ.น่าน,สถานที่อบรมวัด
 • 76 คน 50.67 %
  ไม่เคย 74 คน 49.33 %


  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา

  ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
  (ความหมาย)
  Emotion
  มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) รวม
  1.ได้พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยในตนเองและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มากน้อยเพียงใด 43
  (28.67% )
  82
  (54.67% )
  23
  (15.33% )
  2
  (1.33% )
  0
  (.00% )
  150
  (100%)
  4.11
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  2.ได้นำความรู้การอบรมคุณธรรมฯไปพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดผลในทางทฤษฎีและปฏิบัติในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด 47
  (31.33% )
  73
  (48.67% )
  28
  (18.67% )
  2
  (1.33% )
  0
  (.00% )
  150
  (100%)
  4.10
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  3.การเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมฯ ช่วยส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะมากน้อยเพียงใด 46
  (30.67% )
  75
  (50.00% )
  27
  (18.00% )
  2
  (1.33% )
  0
  (.00% )
  150
  (100%)
  4.10
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  4.นักศึกษาได้มีโอกาสบำเพ็ญความดี ได้กล่อมเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธ์มากน้อยเพียงใด 42
  (28.00% )
  76
  (50.67% )
  28
  (18.67% )
  4
  (2.67% )
  0
  (.00% )
  150
  (100%)
  4.04
  (มาก)
  ระดับดีมาก
  รวมเฉลี่ย 4.09
  (มาก)
  ระดับดีมาก

  ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

  ส่วนที่ 3 : นักศึกษาคิดว่าการดำรงตนอยู่ในศีล 8 ส่งผลดีต่อตนเองหรือไม่ และอย่างไร

 • ส่งผลดีได้บุญมีความอดทน
 • ดี ได้ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำ
 • sure. Dhamma practice Give us patience.
 • ดี เพราะ ศีลห้ามแต่สิ่งที่ไม่ดี ถ้าทำตามศีล ก็ไม่สามารถทำสิ่งที่ไม่ดี
 • มี ทำให้รักษาศีลมากขึ้นเเละทำให้ได้งึกระเบียบวินัยให้กับตนเองรู้จักหักห้ามใจว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควร
 • ส่งผลดี เพราะทำให้เรามีจิตใจที่สงบและอดทนได้มากขึ้น
 • ทำให้เราเป็นคนดี
 • -
 • ทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้น ทำความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้น
 • ฝึกความอดทน
 • ไม่ค่อยส่งผลดีค่ะ เพราะหิวมากจนเกือบเป็นลม
 • ไม่
 • ดี เพราะมันทำให้จิตใจสงบ และมีสุขภาพที่ดี
 • มีผลดี ทำให้มีความอดทน อยู่ในศีลที่ดีงาม ประพฤติตัวดี
 • ดี เพราะทำให้ได้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี
 • ส่งผลดี เพราะเราจะได้ไม่กระทำผิดในหลายๆด้าน เช่นการงดอาหารในยามวิกาลก็จะทำให้เราไม่อ้วน
 • มีสมาธิมากขึ้น
 • ดี ทำให้มีสติตลอดเวลา
 • เป็นการฝึกความอดทนของตัวเอง ช่วยให้เรารู้จักสำรวมกาย วาจา และใจ ให้อยู่ข้อควรปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการได้ฝึกเจริญสมาธิและละเว้นจากการทำผิดศีล
 • เป็นการฝึกความอดทนของตัวเอง ช่วยให้เรารู้จักสำรวมกาย วาจา และใจ ให้อยู่ข้อควรปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการได้ฝึกเจริญสมาธิและละเว้นจากการทำผิดศีล
 • ดี เพราะฝึกความอดทน
 • ไม่ค่อยดีเพราะส่วนตัวชอบร้องเพลงและกินข้าวเย็น
 • ส่งผลดี ได้รู้จักฝึกความอดทนและรักษาศีล
 • ส่งผลดีในการช่วยฝึกตนให้อยู่ในศีล มีความอดทนอดกลั้น มีความพยายาม และได้ฝึกสมาธิให้ตนเอง
 • ทำรู้จักการฝึกฝนตนเองให้มีสมาธิ
 • ดี ทำให้เราคิดก่อนว่าจะทำอะไร
 • ส่งผลดี
 • ส่งผลดี ได้ฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ ไม่คิดมาก
 • ดีต่อตนเอง เพราะได้ฝึกความอดทน
 • ดี ทำให้มีสติมากขึ้น
 • ดี ทำให้เรารู้จักอดทนอดกลั้น
 • ส่งผลดีต่อการประพฤติ มีจิตใจที่บริสุทธิ์
 • ดี จะได้มีสติมากยิ่งขึ้น
 • ส่งผลดีต่อตนเองทัเงในด้านจิตใจ และร่างกายที่ไม่ประพฤติผิด
 • ดี ได้รู้และฝึกการอดทนของตัวเอง
 • ทำให้ฝึกความอดทน และได้รับความรู้มากมายหลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน
 • ส่งผลดีเพราะจะทำให้เราได้รู้จักการอดทน และจิตใจเราก็จะสงบขึ้นด้วย
 • ส่งผลดีต่อตนเองเพราะการดำรงตนอยู่ในศีลมักดีเสมอ
 • ดีเพราะเราจะได้มีระเบียบวินัยในตนเอง
 • ดี เพราะถือเป็นการเข้าถึงศาสนามากขึ้น
 • ทำให้ฝึกความอดทนต่อตนเอง
 • ส่งผลดีเพราะเป็นการฝึกฝนตนเองให้รักษาศีลฝึกความอดทนและการทำจิตใจให้สงบ
 • ส่งผลดี ทำให้รู้สึกสบายใจ จิตใจสงบ ละเว้นจากกิเลส ห่างจากโลกภายนอกและอยู่กับตัวเองมากขึ้น
 • ส่งผลดี เพราะทำให้จิตเราสงบมากขึ้น
 • ส่งผลดี จิตใจสงบ
 • ส่งผลเสียคือหิว ผลดีคือทำให้รักกันมากขึ้น
 • รู้จักการอดทน
 • ดี เพราะช่วยขัดเกลาจิตใจ
 • ส่งผลดีเพราะได้ฝึกความอดทน ความมีสมาธิ มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
 • ดี เพราะเป็นการอดทนต่อความอยาก
 • ดี คือจิตใจสงบขึ้นเพราะได้ตัดขาดจากทางโลกมาอยู่ทางธรรมมากขึ้น
 • ดี เพราะได้ถือศีลที่สูงและยากกว่าศีล5
 • ส่งผลดี
 • ดีครับจะได้รู้จักอดทน
 • ทำให้ร๊สึกสงบเเละสบายใจ
 • ดีบางข้อ และไม่ดีบางข้อ ที่ดีก็คืองดขบเคี้ยวหลังเวลาเที่ยง ก็อาจจะเป็นการควบคุมน้ำหนักไปในตัว ห้ามร้องเพลงก็สามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงพร่ำเพรื่อ แต่ข้อที่ห้ามใส่ของเพราะถ้าโดนแดดดมก็อาจจะต้องมีการบำรุงผิวเพราะโดนแดดมาผิวจะร้อน
 • ยากเกินไปเพราะเด็กไม่มีการปรับตัวมาก่อน
 • ไม่ หิวข้าวเย็น
 • ดี คือ ไม่ยึดติดทรัพย์สินภายนอกร่างกายมากเกินไป
 • ส่ง เพราะทำให้เรามีเวลาให้กับตัวเอง
 • ดีครับ ฝึกความอดทน
 • สำรวมมากขึ้น ก่อนจะพูดจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนพูดเสมอ สงบกายสบายใจ
 • ดี ได้รํ้จักอดทน อดกลั้น
 • มีทั้งดีและไม่ดี
 • ฝึกความอดทน
 • ดี เพื่อจะทำให้เรามีสติมากขึ้น
 • ดีเพราะได้ฝึกความอดทน
 • ดีค่ะ ได้ทำดี สงบ จิตใจบริสุทธิ์
 • ได้บ้าง คือการลดการใช้เครื่องหอม.สำรวมขึ้น
 • ดี
 • การรักษาศีล 8 เป็นการส่งผลดีโดยตรงให้กับนเอง ให้เราอยู่กับตนเอง รู้จักตนเอง
 • ดี อย่างน้อยๆที่สุดก็ได้งดเว้นจากการอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ไปมื้อนึง
 • ดี ให้ตนเองอดทน
 • -
 • ได้ฝึกความอดทน
 • มีจิตใจสงบ
 • ส่งผลดี ฝึกควาทอดทนอดกลั้น
 • มี มีวินัยในตนเอง
 • ดีค่ะ แต่ว่า ไม่สามารถทำเป็นระยะเวลานานได้ เช่นห้ามขับร้อง หรือ เล่นดนตรีใดๆ ข้อนี้ไม่สามารถทำได้ค่ะ
 • ผลดี เพราะ ได้รู้ถึงความอดทน
 • ส่งผลดี เพราะทำให้จิตใจเราสงบและมีสมาธิมากขึ้น
 • ดีที่มีสมาธิ
 • ดีเพราะทำให้เรามีจิตใจที่สงบและมีระเบียบมากขึ้น
 • ดีเพราะเป็นการฝึกการอดทนต่อสิ่งเร้าต่างๆ
 • ไม่ เพราะทานอาหารไม่ครบ3มื้อ
 • ส่งผลดี ช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบมากขึ้น
 • ดี เพราะ ได้ฝึกจิตใจ
 • -
 • ส่งผลดี
 • ดี ทำให้จิตใจสงบมากขึ้น
 • ดี มีการฝึกตนให้เป็นปกติ
 • ฝึกความอดทน สมาธิ
 • ไม่ฟุ้งซ่าน มีสติมากขึ้นค่ะ
 • ไม่ดี เพราะ หิวมากครับ
 • ดี เพราะจะทำให้เราละกิเกศ และได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น
 • ดี เพราะจะทำให้ฝึกตน
 • ส่งผลดีเพราะได้ฝึกการอดทน การรักษาศีล
 • ดี เพราะจะได้มีคุณธรรมในตัวเอง ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
 • ดี เพราะทำให้รู้จักอดทน
 • ดี ได้ฝึกความอดทนในบางเรื่อง
 • ดี ล่วยให้การดำเนินลีวิตดีขึ้น
 • ส่งผลดี เพราะ ทำให้จิตใจสงบนิ่ง
 • ส่งผลดี เพราะจะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างดี และเรามีจิตใจที่ดีมากขึ้น
 • ดีเพราะฝึกอดทน
 • ฝึกความอดทน
 • ไม่ดี เพราะยังเป็นยักศึกษารักษาได้ไม่ครบทุกข้อ เช่น ห้ามทานหลังเที่ยง จะส่งผลให้ไม่มีพลังงานไปใช้ในชีวิตประจำวันเพียงพอ
 • ส่งผลดี
 • ดี เป็นการฝึกสมาธิ
 • ดี เพราะจิตใจจะได้สงบ
 • ส่งผลดีจะได้มีระเบียบวินัยในตัวเอง
 • เป็นการฝึกตนเองให้มีความอดทน
 • จิตใจสงบมากขึ้น
 • ส่งผลดี เพราะให้เราฝึกตน
 • ทำให้เราคิดดี เสียสละ
 • ส่งผลดีและดีต่อตนเอง
 • ดี ทำให้ไม่ยึดติด
 • ดี
 • ดี กิจกรรมเหมาะสม
 • ดี ทำให้เราได้ฝึกฝนตัวเองมากขึ้น
 • ดี เพราะทำให้เรารู้สึกสบายใจ
 • ดีเพราะได้ฝึกความอดทนงดการทำบาป
 • ดี ทำให้เราฝึกตนให้เป็นคนดีได้
 • ส่งผลดี ทำให้มีสมาธิขึ้น ใจเย็นขึ้น มีวินัยขึ้น
 • ดี ช่วยให้เราได้ฝึกตนเอง

 • ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดครั้งต่อไป)

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ให้ที่วัดเพิ่มอุณหภูมิแอร์นิดนึงก็ได้ค่ะ โคตรเย็นเลย
 • ไม่รู้ว่าเป็นการผิดศิล8หรือไม่ เพราะที่นอนสำหรับนักศึกษาชายนุ่มเกินไป
 • อาหารที่จัดเลี้ยงน่าจะให้พอดีกับจำนวนนักศึกษาเพราะมื้อเเรกที่ได้กิน มีเพื่อนบ้างคนได้กินกับข้าวเพียงอย่างเดียวจาก2อย่าง อาหารน่าจะหลากหลายกว่านี้ค่ะ
 • อาหารที่จัดเลี้ยงน่าจะให้พอดีกับจำนวนนักศึกษาเพราะมื้อเเรกที่ได้กิน มีเพื่อนบ้างคนได้กินกับข้าวเพียงอย่างเดียวจาก2อย่าง อาหารน่าจะหลากหลายกว่านี้ค่ะ
 • -
 • ไม่มี
 • -
 • ดีแล้ว
 • -
 • -
 • อาหารเบรก-อาหารหลักควรจัดให้พอเพียงกว่านี้
 • ไม่มีข้อเสนอแนะ
 • -
 • อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกทุกชั้นปี
 • น่าจะจัดกิจกรรมในช่วงกลางคืนให้น้อยกว่านี้เพราะมีเวลานอนน้อยมากค่ะ
 • ไม่มี
 • -
 • -
 • -
 • -
 • จัดนานกว่านี้
 • จัดนานกว่านี้อีกหนึ่งวัน
 • -
 • ควรจัดให้นานกว่านี้
 • -
 • สถานที่กินข้าวมีไม่เพียงพอต่อผู้อบรม
 • ตอนเย็นอยากให้มีน้ำปานะเช่นนมหรือน้ำเต้าหู้ต้มเป็นหม้อแล้วก็ตักใส่แก้วให้งี้ค่ะ
 • -
 • -
 • ควรมีนำ้าบวนะตอนเย็นมากก่วาสลาเปาครับ
 • ในการเดินขึ้นบันไดในตอนบ่ายไม่ค่อยโอเคเพราะอากาศร้อนทำให้ไม่มีสมาธิ
 • ใช้เวลาในการเข้าค่ายนานไป น่าจะเข้าวันเดียวเพราะถ้าเลิกวันอาทิตย์เด็กมีเรียนต่อ ทำให้เหนื่อยล้าได้
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ควรใส่กางเกงอื่นที่ไม่ใช่บลูยีนส์นั่งสมาธิ
 • ไม่มี
 • อาหารไม่แปลกใหม่ และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
 • ไม่มีครับ เพราะทุกอย่างคือเดอะเบสแล้ว
 • เกมส์ที่สอดแทรกสาระมันดูน่าเบื่อไปนิดนึง อยากให้มีการที่เคลื่อนไหวมากกว่านั้นเพิ่มขึ้น
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ไม่มี
 • -
 • น่าจะให้นอนไวกว่านี้นะคะ
 • -
 • -
 • -
 • -
 • ดีมากครับ
 • -
 • -
 • กับข้าวอร่อย
 • ไม่มี
 • -
 • -
 • กิจกรรมดีมากค่ะควรมีทุกๆปีค่ะ
 • ดีๆ
 • ไม่มี
 • -
 • ทำต่อไป
 • ไม่มี ที่พัก น่าอยู่
 • ดีแล้วค่ะ
 • ไม่มี
 • ไม่มี
 • ค่ะ
 • -
 • -
 • -
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666