ผลการประเมิณ | กลับหน้าแรก

การเสนอหัวข้อการจัดฝึกอบรมเพื่อนำไปสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (Training Needs) ประจำปีงบประมาณ 2559

 
ชื่อผู้ใช้ (Username) :
รหัสผ่าน (Password) :
 

กรุณาใช้ Username และ Password เดียวกับ AGRI-MIS ในการเข้าระบบประเมินออนไลน์
หากพบปัญหาการเข้าระบบฯ ติดต่อหน่วยการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 4009 ต่อ 109

ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666