ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
6 แบบประเมินผล โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ 17 พ.ย. 61 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผล พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 26 ส.ค. 61 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน” 21 ส.ค. 61 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Action Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 20 ส.ค. 61 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผล โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2561 คลิกที่นี่
1 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าว) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666