หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเธชเธฒเธ˜เธดเธ•เนเธฅเธฐเธเธถเธเธญเธšเธฃเธกเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃเนเธกเนˆเน€เธซเธตเธขเธฐ [รูปภาพ]


พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณัฐพล แสนศิริ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 053-948401
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพัชรินทร์ ปลุกเสก
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 053948401
 อีเมล : aon_ann2009@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมศักดิ์ จีรัตน์
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-8151
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 053-948401-2
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธวัชชัย อุทาจันทร์
 พนักงานช่าง
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 053-944652
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายไพศาล ระวังใน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวัชระ อินเป็ง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีระชัย ใจกว้าง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอุเทน ก้อนเขื่อน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุพรรณ สอาดล้วน
 พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณรงค์ วรรณชัยสน
 คนสวน (บ 2)
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจรัล นพคุณ
 พนักงานรักษาความปลอดภัย (บ 2)
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนาตยา ใจปัญญา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนันทรัตน์ ก้อนใจ
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 053-948402
 อีเมล : ploypingping@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิรันดร์ สุต๋า
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประเทือง ขิปนัน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th