หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธชเธฒเธข เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธŠเธฑเนˆเธงเธ„เธฃเธฒเธง


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  นายเจษฎากรณ์ โสภาวรรณ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
2.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
3.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
4.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
5.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
6.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  ผู้ช่วยนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
7.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
8.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
9.  นายอำพล ทานา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
สำนักงานคณะ
(61) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(27) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(22) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(6) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th