หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

 ประกาศ

 • นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)

 • 07/06/2560 : ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)

 • 14/06/2560 : อบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและดับเพลิง อพยพหนีไฟ และข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว

 •       อ่านทั้งหมด

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)

 • 22/06/2560 : พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2560
 • 20/06/2560 : ร่วมงานพิธีแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
 • 09/06/2560 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 •       อ่านทั้งหมด

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th