หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

พฤษภาคม  2559
12 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี สวท.เชียงใหม่
12 : ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มช. และเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาคแก่ครอบครัวคุณวารี วีรสตรีเสือไฟเชียงใหม่

เมษายน  2559
27 : สระเกล้าดำหัวสุมาคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 : พิธีดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
22 : พิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
22 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสระเกล้าดำหัวและขอพรปีใหม่เมือง จากคณบดี และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
13 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
1 : ประกวดส้มตำลีลา กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง 2559

มีนาคม  2559
25 : งานครบรอบวันสถาปนา 10 ปี และพิธีเปิดอาคารเรียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์  2559
25 : พิธีทำบุญครบรอบ 49 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
3 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

มกราคม  2559
28 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. และ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาของผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
26 : พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 และพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 'ช้างทองคำ' ประจำปี 2558
5 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. และ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาของ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
5 : มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 แก่อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 : มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2559 แก่คณะผู้บริหาร
5 : หน่วยงานต่างๆ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2559 แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
5 : สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน ปีพุทธศักราช 2559

ธันวาคม  2558
29 : งานผู้บริหารพบปะบุคลากรและงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558
11 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายสิทธิโชค ศรจิตติโยธิน
5 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช
5 : พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 : คณะเกษตรศาสตร์ และชมรมคนรักในหลวง จ.เชียงใหม่ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

พฤศจิกายน  2558
16 : ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี 2558 (ประเภทฟุตบอล)

ตุลาคม  2558
31 : พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
28 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช.
9 : พิธีทำบุญครบรอบ 48 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กันยายน  2558
30 : พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
30 : งานเลี้ยงอำลาหมดวาระการดำรงตำแหน่งรองคณบดี และอำลาผู้เกษียณอายุราชการ (สำนักงานคณะ)
23 : งานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์)

สิงหาคม  2558
28 : แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 : มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะการสื่อสารมวลชน มช. ในวาระครบรอบ 10 ปี
26 : มอบเงินทำบุญครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
3 : พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

กรกฏาคม  2558
28 : พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
27 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2558 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
27 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
21 : พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
15 : พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
2 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

มิถุนายน  2558
9 : คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายสุรเทพ เทพลิขิตกุล เป็นอดีตบุคลากรของคณะฯ
9 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ
3 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th