หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

เมษายน  2558
30 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ นำน้ำขมิ้นส้มป่อยสระเกล้าดำหัวสุมาคารวะ และขอพรปี๋ใหม่เมืองจากคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
24 : พิธีดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
24 : พิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
23 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมดำหัวและขอพรปีใหม่เมือง จากรองคณบดี และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
23 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่นิตยา ธนาพรพูนพงษ์
22 : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
21 : คณะเกษตรศาสตร์ ดำหัวและขอพรปี๋ใหม่เมืองจากอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2558
1 : พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา

กุมภาพันธ์  2558
25 : พิธีทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 51 และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณะพระพุทธแก้วศิวะฤทธิ์ศรีนครพิงค์และสร้างลานปฏิบัติธรรม
20 : พิธีทำบุญอาคารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
11 : มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและโล่ที่ระลึกแก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

มกราคม  2558
27 : มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558 แก่ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช.
24 : พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
23 : งานลูกช้างคืนถิ่น 2558 ฉลอง 50 ปี มช.
22 : มช. จัดการแสดง แสง สี เสียง ครั้งยิ่งใหญ่ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน
22 : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 49
21 : พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557
20 : งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
19 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
15 : งานผู้บริหารพบปะบุคลากรและงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2557

ธันวาคม  2557
26 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558 แก่อธิการบดี มช.
26 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ ทางช่อง NBT
20 : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 32
19 : คณะเกษตรศาสตร์ มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 : จุดเทียนชัยมงคลและถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
5 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช

ตุลาคม  2557
28 : แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช.
10 : พิธีทำบุญครบรอบ 36 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กันยายน  2557
26 : พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
16 : งานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

สิงหาคม  2557
28 : ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี คณะการสื่อสารมวลชน และครบรอบ 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ และครบรอบ 54 ปี การศึกษาพยาบาล มช.
12 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
12 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรกฏาคม  2557
10 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
10 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
7 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 32 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 : พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
2 : แสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
1 : พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

มิถุนายน  2557
19 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดนิทรรศการ และทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาห้องสมุด
2 : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จัดโครงการส่งเสริมความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th