หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

พฤษภาคม  2557
14 : ร่วมงานแสดงความยินดีวันครบรอบ 43 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข

เมษายน  2557
25 : พิธีดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
22 : หน่วยงานภายใน-ภายนอก ร่วมดำหัว และขอพรปีใหม่อดีตท่านคณบดี และคณบดี รองคณบดี และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
22 : พิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
13 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ อนุรักษ์ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2557

มกราคม  2557
27 : แสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
15 : แถลงข่าวการจัดงาน 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

ธันวาคม  2556
29 : บุคลากรสำนักงานคณะ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2556 แก่คณะผู้บริหาร
27 : มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2557 แก่อธิการบดี อดีตอธิการบดี และอดีตคณบดี
26 : งานผู้บริหารพบปะบุคลากรและงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2556
24 : มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 257
18 : ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
5 : พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

พฤศจิกายน  2556
16 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2556
16 : พิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
1 : การแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กันยายน  2556
4 : พิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงหาคม  2556
28 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 : คณะผู้บริหาร ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
15 : คณะผู้บริหาร ร่วมงานแสดงความยินดี พิธีทำบุญครบรอบ 41 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

กรกฏาคม  2556
20 : พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ นคร ณ ลำปาง
16 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
12 : พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
5 : พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
5 : คณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดี พิธีทำบุญครบรอบ 31 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 : ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญงานครบรอบ 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ และงานครบรอบ 20 ปี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มิถุนายน  2556
12 : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ ระดับบัณฑิตศึกษา
7 : คณะผู้บริหาร ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มช.
6 : คณะผู้บริหาร ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th