หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

พฤษภาคม  2556
14 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 42 ปี สวท.เชียงใหม่่
5 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร. นคร ณ ลำปาง

เมษายน  2556
19 : งานพิธีดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
19 : พิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
13 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเดินขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ อนุรักษ์ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2556
3 : เริ่มแล้วเจ้า...กาดวัฒนธรรมเกษรตร ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556

มีนาคม  2556
29 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
27 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สดรายการมองเมืองเหนือ ทางช่อง NBT

กุมภาพันธ์  2556
22 : พิธีทำบุญครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มกราคม  2556
25 : มช. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระ ในวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย
22 : งานราตรีอ่างแก้ว 2556
3 : คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2556 แก่อดีตอธิการบดีและอดีตคณบดี

ธันวาคม  2555
28 : บุคลากรสำนักงานคณะ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2556 แก่คณะผู้บริหาร
27 : งานผู้บริหารพบปะบุคลากร และงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2555
26 : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2556 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
26 : คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2556 แก่สื่อมวลชน
24 : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสวัสดีปีใหม่ ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
22 : การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
19 : คณะเกษตรศาสตร์ มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี งานพิธีทำบุญสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 : การแข่งขันกีฬาตกปลา งานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
12 : ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง งานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
11 : ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน งานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
11 : ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล งานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
9 : งานเกษตรคืนรัง 2555
8 : ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเปตอง งานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
5 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

พฤศจิกายน  2555
24 : ร่วมทำพิธีขอขมาเทวดา อารักษ์ ก่อนจะจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณเนินพระพุทธ ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 : พิธีขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ ศูนย์ิวิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 : ทีมบุคลากรหญิง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2555 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล
19 : สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา และคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ คนปัจจุบัน
15 : คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 15
9 : พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555

ตุลาคม  2555
30 : พิธีทำบุญ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 : พิธีทำบุญสำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรของศูนย์ฯ
10 : สมาคมนักศึกษาเก๋าเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วาระที่ 2
8 : พิธีขอขมาเทวดา อารักษ์ ก่อนจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. อีกหนึ่งวาระ

กันยายน  2555
27 : ด้วยรักและผูกพัน งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 : พิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 : ศวทก. ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. อีกวาระ
1 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2555

สิงหาคม  2555
29 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีงาน 103 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย และคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 : ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาส รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์อีกวาระ
18 : งานปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ 2555
13 : อาลัยนายณัฐวุฒิ จุลบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์

กรกฏาคม  2555
30 : พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
25 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
11 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555
5 : ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 30 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ITSC MEMO BOX)
2 : ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 44 ปี

มิถุนายน  2555
14 : วันพร ประจำปีการศึกษา 2555 คณะเกษตรศาสตร์
14 : พิธีไหว้ครู-วันพร ปีการศึกษา 2555 คณะเกษตรศาสตร์
8 : ผู้ับริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญและสืบชะตาฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์
5 : สืบสานประเพณีเก่าแก่....รับน้องลอดเกวียน คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th