หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

พฤษภาคม  2555
25 : เลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
14 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 41 ปี สวท.เชียงใหม่

เมษายน  2555
27 : งานพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
27 : พิธีรดน้ำดำหัวคณบดี อดีตคณบดีและผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
27 : บ. AIS มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
13 : คณะเกษตรศาสตร์ อนุรักษ์ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ร่วมขบวนแห่สรงนำพระพุทธสิหิงค์

มีนาคม  2555
15 : สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช.จัดงาน รวมพลคนเลือดเข้ม ครั้งที่ 3

กุมภาพันธ์  2555
24 : ครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ และพิธีเปิดห้องประวัติและนิทรรศการผลงาน คณะเกษตรศาสตร์

มกราคม  2555
24 : พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555
19 : พิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
19 : ศาสตราจารย์ ดร.คาร์ล สตาร์ (Professor Dr.Karl Stahr) รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์)
18 : งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2554
12 : คณบดีร่วมอำนวยพรปีใหม่ แก่รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
11 : ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2555
9 : ผู้บริหารคณะ ร่วมอำนวยพรปีใหม่ 2555 แด่นายก อบจ.เชียงใหม่
6 : ผู้บริหารคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2555 แก่ รศ.นคร ณ ลำปาง
4 : ผู้บริหารคณะ รับพรปีใหม่ จากผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 : คณะเกษตรศาสตร์ ขอพรปีใหม่ จากอธิการบดี รับปี 2555

ธันวาคม  2554
29 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานผู้บริหารพบปะบุคลากรและงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2554
29 : สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2555 แก่คณะผู้บริหาร
28 : ภาพบรรยายกาศหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนร่วมอวยพรปีใหม่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับปี พ.ศ. 2555
24 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554
19 : คณะผู้บริหาร แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา คณะบริหารธุรกิจ
9 : ราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7
5 : ผู้บริหาร บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช

พฤศจิกายน  2554
18 : คณะเกษตรศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)

ตุลาคม  2554
22 : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔

กันยายน  2554
28 : ด้วยรักและผูกพัน งานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ 2554
23 : พิธีมุทิตาจิต คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๔

สิงหาคม  2554
26 : ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าฯ และแสดงความยินดี ในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๔๕ ปี คณะมนุษยศาสตร์
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ ๓๙ ปี คณะพยาบาล มช.

กรกฏาคม  2554
13 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์
13 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์
11 : พิธีสมโภชเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 ร่วมกับมหาวิทยาลัย
8 : โครงการถวายเทียนพรรษา

มิถุนายน  2554
30 : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔
29 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันคล้านวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
16 : พิธีไหว้ครู และวันพร ประจำปีการศึกษา 2554
1 : ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th