หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

พฤษภาคม  2550
26 : การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัด งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 25

เมษายน  2550
20 : งานดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และ บุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550
20 : พิธีคารวะดำหัวอดีตคณบดี คณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโส ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550
13 : ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูปในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม  2549
16 : กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549

กรกฏาคม  2549
5 : โครงการถวายเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549

มิถุนายน  2549
29 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา และสมโภชเทียนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระภิกษุ ณ วัดฝายหิน
9 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจุดเทียนชัย ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
8 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเช้า และเลี้ยงเพลพระภิกษุ
3 : คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วม "พิธีอุปสมบทพระภิกษุจำนว 61 รูป เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th