หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

เมษายน  2549
21 : พิธีดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549
21 : พิธีรดน้ำ-ดำหัว อดีตคณบดีและผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์  2549
24 : พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549

มกราคม  2549
25 : พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ

ธันวาคม  2548
29 : งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2548
17 : กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2548 (Sport day -Sport Night )

กันยายน  2548
30 : กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘

กรกฏาคม  2548
20 : กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th