หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

เมษายน  2548
22 : พิธีดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548
22 : พิธีรดน้ำ-ดำหัว อดีตคณบดีและผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์  2548
25 : พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2548

มกราคม  2548
26 : งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๓๙

ธันวาคม  2547
18 : กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2547

กันยายน  2547
24 : กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2547

กรกฏาคม  2547
26 : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2547

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th