หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

เมษายน  2547
23 : พิธีดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2547
21 : พิธีรดน้ำ-ดำหัว อดีตคณบดีและผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ “เกษตรน้องปี้ ฮ่วมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

กุมภาพันธ์  2547
25 : พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2547

ธันวาคม  2546
19 : พิธีบวงสรวงประดิษฐานรูปหล่อสัมฤทธิ์ รศ.ดร.สุขุม อัศเวศน์

ตุลาคม  2546
11 : ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2546

กันยายน  2546
16 : กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

สิงหาคม  2546
8 : ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี

กรกฏาคม  2546
10 : กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
3 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 29

มิถุนายน  2546
5 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 28

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th