หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |

พฤษภาคม  2546
22 : พิธีบวงสรวงประดิษฐานรูปหล่อสัมฤทธิ์ รศ.ดร.สุขุม อัศเวศน์

เมษายน  2546
28 : พิธีรดน้ำ-ดำหัว อดีตคณบดีและผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ “เกษตรน้องปี้ ฮ่วมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

กุมภาพันธ์  2546
25 : งานวันครบรอบวันสถาปนาคณะและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
21 : โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธแสนญาติ
21 : กิจกรรมกาดโก้งโค้ง

มกราคม  2546
24 : งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2546

ธันวาคม  2545
27 : กีฬาบุคลากรภายในคณะฯ และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2546
5 : กิจกรรมวัน 5 ธันวามหาราช

พฤศจิกายน  2545
14 : ประเพณีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตุลาคม  2545
22 : ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2545

กันยายน  2545
20 : กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

สิงหาคม  2545
30 : บริจาคโลหิต เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่
12 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปลูกต้นไม้วันแม่ 12 สิงหาคม

กรกฏาคม  2545
18 : กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2537 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th