หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 361212 | ข้อมูลกระบวนวิชา | เอกสาร |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
1ไฟล์ ppt บทที่ 1 วัตถุต้นกำเนิดดินนิวัติ อนงค์รักษ์33,400.00 KB 333 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
2ไฟล์ ppt บทที่ 1 วัตถุต้นกำเนิดดิน 2นิวัติ อนงค์รักษ์33,600.00 KB 309 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
3ไฟล์ ppt บทที่ 2 สมบัติฟิสิกส์ของดินนิวัติ อนงค์รักษ์1,615.36 KB 3439 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
4ไฟล์ ppt บทที่ 3 น้ำในดินนิวัติ อนงค์รักษ์3,718.66 KB 22036 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
5ไฟล์ ppt บทที่ 4 สมบัติเคมีของดินนิวัติ อนงค์รักษ์2,137.60 KB 25704 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
6ไฟล์ ppt บทที่ 5 ดินกรด ดินด่าง ดินเกลือนิวัติ อนงค์รักษ์2,770.94 KB 21175 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
7ไฟล์ ppt บทที่ 6 ปูนและการใช้ปูนนิวัติ อนงค์รักษ์592.90 KB 13586 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
8ไฟล์ ppt บทที่ 7 สิ่งมีชีวิตในดินนิวัติ อนงค์รักษ์4,514.30 KB 17463 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
9ไฟล์ ppt บทที่ 8 อินทรียวัตถุในดินนิวัติ อนงค์รักษ์9,366.53 KB 10759 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
10ไฟล์ ppt บทที่ 10 ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยนิวัติ อนงค์รักษ์3,589.63 KB 2893 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
11ไฟล์ ppt บทที่ 11 การอนุรักษ์และจัดการดินนิวัติ อนงค์รักษ์8,437.25 KB 4760 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
12ไฟล์ ppt บทที่ 12 การสำรวจและจำแนกดินนิวัติ อนงค์รักษ์15,549.95 KB 8391 ครั้ง 17 ธ.ค.53 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | เอกสาร |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th