หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 359211 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
5ไฟล์ doc บทที่ 6 ศัตรูพืชและวิธีป้องกันกำจัดธวัชชัย รัตน์ชเลศ1,416.70 KB 40761 ครั้ง 28 ก.ค.47 
6ไฟล์ doc บทที่ 7 การขยายพันธุ์พืชสุรินทร์ นิลสำราญจิต123.39 KB 23390 ครั้ง 28 ก.ค.47 
8ไฟล์ doc บทที่ 12 พืชอุตสาหกรรมพิทยา สรวมศิริ69.12 KB 17258 ครั้ง 28 ก.ค.47 
9ไฟล์ doc บทที่ 5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชธนะชัย พันธ์เกษมสุข106.50 KB 95156 ครั้ง 28 ก.ค.47 
10ไฟล์ ppt การผลิตผักดนัย บุณยเกียรติ22,885.89 KB 784 ครั้ง 29 ส.ค.47 
13ไฟล์ pdf Plant Growth and Development 1ณัฐา โพธาภรณ์272.56 KB 3793 ครั้ง 26 ก.ค.55 
13ไฟล์ ppt การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดนัย บุณยเกียรติ6,179.33 KB 12193 ครั้ง 15 ก.ย.47 
14ไฟล์ pdf Plant Growth and Development 2ณัฐา โพธาภรณ์216.04 KB 15299 ครั้ง 26 ก.ค.55 
15ไฟล์ pdf Plant Propagation 1ณัฐา โพธาภรณ์12,283.14 KB 552 ครั้ง 26 ก.ค.55 
16ไฟล์ pdf Plant Propagation 2ณัฐา โพธาภรณ์7,276.61 KB 869 ครั้ง 26 ก.ค.55 
17ไฟล์ pdf Plant Growth and Regulatorsณัฐา โพธาภรณ์2,538.47 KB 324 ครั้ง 26 ก.ค.55 
18ไฟล์ pdf Plant Nutritionณัฐา โพธาภรณ์504.32 KB 480 ครั้ง 26 ก.ค.55 
19ไฟล์ pdf plant structureฉันทลักษณ์ ติยายน11,472.97 KB 2320 ครั้ง 1 ส.ค.55 
20ไฟล์ pdf ศัตรูพืชทางพืชสวนณัฐา โพธาภรณ์605.98 KB 515 ครั้ง 4 ต.ค.55 
21ไฟล์ pdf การปรับปรุงพันธุ์พืชณัฐา โพธาภรณ์1,557.66 KB 555 ครั้ง 4 ต.ค.55 
22ไฟล์ pdf การปรับปรุงพันธุ์พืช 2ณัฐา โพธาภรณ์807.27 KB 1016 ครั้ง 4 ต.ค.55 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th