หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 356303 | ข้อมูลกระบวนวิชา | ประกาศ | เอกสาร | แบบฝึกหัด | งาน | กระดานข่าว |  

 แบบฝึกหัดกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน วันที่
1 บทที่ 1 : บทนำการทำปฏิบัติการอาหารสัตว์ วรรณพร ทะพิงค์แก10015 มิ.ย.55 
2 บทที่ 2 : ศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบแหล่งพลังงาน วรรณพร ทะพิงค์แก6615 มิ.ย.55 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | ประกาศ | เอกสาร | แบบฝึกหัด | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th