หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 356202 | ข้อมูลกระบวนวิชา | เอกสาร |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
1ไฟล์ pdf Unit 1 Introduction of Animal Nutritionเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ1,592.87 KB 89 ครั้ง 8 ส.ค.60 
2ไฟล์ pdf Unit 2 Feed Compositionเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ413.19 KB 103 ครั้ง 8 ส.ค.60 
3ไฟล์ pdf Unit 3 Carbohydrateเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ1,133.40 KB 89 ครั้ง 8 ส.ค.60 
4ไฟล์ pdf Unit 4 Proteinเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ1,128.71 KB 74 ครั้ง 8 ส.ค.60 
5ไฟล์ pdf Unit 5 Lipidเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ1,098.25 KB 78 ครั้ง 8 ส.ค.60 
6ไฟล์ pdf Unit 6 Feed analysisเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ499.60 KB 92 ครั้ง 8 ส.ค.60 
7ไฟล์ pdf Unit 7 Feed Formulationเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ582.74 KB 78 ครั้ง 8 ส.ค.60 
8ไฟล์ pdf 01.Nutrient metabolismsจิรวัฒน์ พัสระ4,323.73 KB 287 ครั้ง 20 ต.ค.57 
9ไฟล์ pdf 02.Nutrient requirementsจิรวัฒน์ พัสระ1,034.58 KB 223 ครั้ง 20 ต.ค.57 
10ไฟล์ pdf 03.Feeds_processingจิรวัฒน์ พัสระ14,368.42 KB 214 ครั้ง 20 ต.ค.57 
11ไฟล์ pdf 04.Feed additiveจิรวัฒน์ พัสระ501.71 KB 182 ครั้ง 20 ต.ค.57 
12ไฟล์ pdf 05.Toxic in feeds and feedstuffsจิรวัฒน์ พัสระ1,273.42 KB 1173 ครั้ง 20 ต.ค.57 
13ไฟล์ pdf 06.Metabolic_diseasesจิรวัฒน์ พัสระ859.01 KB 203 ครั้ง 20 ต.ค.57 
14ไฟล์ pdf assignment ANS202 2557จิรวัฒน์ พัสระ37.84 KB 179 ครั้ง 20 ต.ค.57 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | เอกสาร |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th