หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 356201 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
5ไฟล์ pdf เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ศุภมิตร เมฆฉาย13,795.01 KB 1761 ครั้ง 26 มิ.ย.50 
6ไฟล์ pdf ระบบการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต-1เพทาย พงษ์เพียจันทร์1,096.90 KB 2059 ครั้ง 12 ก.ค.49 
7ไฟล์ pdf ระบบการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต-2เพทาย พงษ์เพียจันทร์625.56 KB 1643 ครั้ง 12 ก.ค.49 
8ไฟล์ pdf ระบบการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต-3เพทาย พงษ์เพียจันทร์713.67 KB 2213 ครั้ง 12 ก.ค.49 
29ไฟล์ pdf MINDMAPเพทาย พงษ์เพียจันทร์101.50 KB 1775 ครั้ง 11 ก.ค.51 
30ไฟล์ pdf MINDMAP2เพทาย พงษ์เพียจันทร์87.74 KB 1626 ครั้ง 24 ก.ค.51 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th