หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 351200 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | งาน |  

 ประกาศข่าวกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน วันที่
1 ประกาศวันสอบเก็บคะแนน sec1 อารี วิบูลย์พงศ์1597 ก.ค.47 
2 เลื่อนวันสอบกลางภาคเป็นวันที่ 5 สค. อารี วิบูลย์พงศ์1443 ส.ค.47 
3 การนำเสนอรายงาน อารี วิบูลย์พงศ์16716 ส.ค.47 
4 คะแนนสอบเก็บคะแนน และคะแนนสอบกลางภาค อารี วิบูลย์พงศ์25525 ก.ย.47 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th