หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 351200 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | งาน |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
1ไฟล์ pdf เศรษฐศาสตร์ คือ อะไร โดย คณะนักเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในวารสารเศรษฐสารอารี วิบูลย์พงศ์99.12 KB 1005 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
1ไฟล์ ppt เอกสารคำสอนบทที่ 1: เศรษฐศาสตร์คืออะไร- หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อารี วิบูลย์พงศ์204.80 KB 5303 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
2ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 1 : ตลาดในเศรษฐกิจโลกอารี วิบูลย์พงศ์820.74 KB 3464 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
3ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 2 : อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร: การตอบสนองของเกษตรกรและผู้บริโภคอารี วิบูลย์พงศ์366.08 KB 3158 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
3ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 2 : อุปสงค์อารี วิบูลย์พงศ์260.61 KB 3836 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
4ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 2 : อุปทานอารี วิบูลย์พงศ์131.58 KB 4934 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
5ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 2 : ดุลยภาพตลาด ( เพิ่มเติมกรณีตัวอย่าง เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ)อารี วิบูลย์พงศ์307.20 KB 5520 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
6ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 2 : อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร: ประสิทธิภาพของตลาดและการแทรกแซงของรัฐอารี วิบูลย์พงศ์156.67 KB 3881 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
7ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 2 : อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร: การบริโภคและการผลิตอาหารโลก1อารี วิบูลย์พงศ์383.49 KB 1380 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
8ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 2 : อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร: การบริโภคและการผลิตอาหารโลก2อารี วิบูลย์พงศ์1,129.47 KB 636 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
9ไฟล์ ppt โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคาอารี วิบูลย์พงศ์128.00 KB 13825 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
9ไฟล์ pdf นานาตลาด โดย คณะนักเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในวารสารเศรษฐสารอารี วิบูลย์พงศ์98.83 KB 592 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
10ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 3 : กระบวนการวางแผนฟาร์ม new**อารี วิบูลย์พงศ์55.81 KB 795 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
10ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 3 : การผลิตและการวางแผนฟาร์ม: กระบวนการวางแผนฟาร์มอารี วิบูลย์พงศ์327.17 KB 6090 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
11ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 3 : การผลิตและต้นทุนการผลิตของสินค้าเกษตร new**อารี วิบูลย์พงศ์968.70 KB 3782 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
12ไฟล์ ppt เอกสารคำสอน บทที่ 3 : การประเมินผลการดำเนินงานของฟาร์ม new**อารี วิบูลย์พงศ์85.50 KB 4920 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
13ไฟล์ doc การวิเคราะห์การคุ้มทุนกับการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ โดยอาจารย์สมชัย อภิรัตนพิมลชัยอารี วิบูลย์พงศ์78.34 KB 17692 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
14ไฟล์ pdf ตัวอย่างต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตอารี วิบูลย์พงศ์73.10 KB 689 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
17ไฟล์ doc เปิดเขตการค้าเสรีอารี วิบูลย์พงศ์43.01 KB 2275 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
17ไฟล์ doc แนวโน้มผลกระทบของ FTA ไทยอารี วิบูลย์พงศ์64.51 KB 5842 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
17ไฟล์ pdf อุปสรรคการค้าเอฟทีเอไทย-จีน โดย อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ และกรรมการโครงการจีนศึกษา มธ. อารี วิบูลย์พงศ์128.08 KB 916 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
17ไฟล์ doc FTA ไทยได้หรือเสียอารี วิบูลย์พงศ์40.45 KB 11041 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
17ไฟล์ doc โลกตื่นทำ FTA กระทบวิถีธุรกิจไทยอารี วิบูลย์พงศ์36.35 KB 1800 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
17ไฟล์ doc การค้าเสรีอารี วิบูลย์พงศ์30.21 KB 3067 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
17ไฟล์ doc หลักเกณฑ์การจัดทำ เขตการค้าเสรีของไทยอารี วิบูลย์พงศ์31.23 KB 1599 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
25ไฟล์ doc แบบฝึกหัด บทที่ 1-2อารี วิบูลย์พงศ์39.42 KB 18831 ครั้ง 3 ส.ค.47 
26ไฟล์ doc แบบฝึกหัดบทที่ 3อารี วิบูลย์พงศ์30.72 KB 3286 ครั้ง 3 ส.ค.47 
28ไฟล์ ppt หัวข้อรายงานอารี วิบูลย์พงศ์16.90 KB 1390 ครั้ง 10 ส.ค.47 
29ไฟล์ doc ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคอารี วิบูลย์พงศ์39.94 KB 1209 ครั้ง 16 ส.ค.47 
30ไฟล์ ppt แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค (5.1)อารี วิบูลย์พงศ์200.70 KB 13038 ครั้ง 30 ส.ค.47 
31ไฟล์ doc รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ อารี วิบูลย์พงศ์32.26 KB 1781 ครั้ง 31 ส.ค.47 
32ไฟล์ ppt 5.2 การผันผวนทางเศรษฐกิจ การว่างงาน และภาวะเงินเฟ้ออารี วิบูลย์พงศ์290.30 KB 5893 ครั้ง 1 ก.ย.47 
33ไฟล์ zip แผนฯ 9อารี วิบูลย์พงศ์148.85 KB 490 ครั้ง 3 ก.ย.47 
34ไฟล์ ppt ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนอารี วิบูลย์พงศ์91.14 KB 482 ครั้ง 17 ก.ย.47 
35ไฟล์ ppt แนวทางการพัฒนาในแผน 9อารี วิบูลย์พงศ์60.42 KB 1715 ครั้ง 17 ก.ย.47 
36ไฟล์ doc 5.3การใช้จ่ายของรัฐ การเก็บภาษี และนโยบายเศรษฐกิจอารี วิบูลย์พงศ์34.82 KB 45123 ครั้ง 23 ก.ย.47 
37ไฟล์ xls ประกาศ คะแนนสอบเก็บคะแนน และสอบกลางภาคอารี วิบูลย์พงศ์19.46 KB 665 ครั้ง 25 ก.ย.47 
38ไฟล์ ppt บทที่ 1-1 สำหรับตอนที่ 2 และ 3 พรสิริ สืบพงษ์สังข์238.08 KB 3896 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
39ไฟล์ ppt บทที่ 1-2 สำหรับตอนที่ 2 และ 3พรสิริ สืบพงษ์สังข์1,566.21 KB 2372 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
40ไฟล์ ppt บทที่ 2-1 สำหรับตอนที่ 2 และ 3พรสิริ สืบพงษ์สังข์883.71 KB 1895 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
41ไฟล์ ppt บทที่ 2-2 สำหรับตอนที่ 2 และ 3พรสิริ สืบพงษ์สังข์220.67 KB 3021 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
42ไฟล์ ppt บทที่ 2-3 สำหรับตอนที่ 2 และ 3พรสิริ สืบพงษ์สังข์381.44 KB 1633 ครั้ง 15 มิ.ย.48 
43ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 1-1 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข345.60 KB 5928 ครั้ง 13 ก.ย.48 
44ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 1-2 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข1,013.76 KB 1385 ครั้ง 13 ก.ย.48 
45ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 2 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข379.90 KB 1984 ครั้ง 13 ก.ย.48 
46ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 3 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข210.94 KB 1097 ครั้ง 13 ก.ย.48 
47ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 4 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข385.02 KB 1784 ครั้ง 13 ก.ย.48 
48ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 5 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข458.24 KB 4170 ครั้ง 13 ก.ย.48 
49ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 6 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข182.27 KB 5911 ครั้ง 13 ก.ย.48 
50ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 7 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข389.63 KB 794 ครั้ง 13 ก.ย.48 
51ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 8-1 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข332.29 KB 1557 ครั้ง 13 ก.ย.48 
52ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 8-2 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข57.34 KB 3409 ครั้ง 13 ก.ย.48 
53ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 9 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข1,029.63 KB 1689 ครั้ง 13 ก.ย.48 
54ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 10 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข93.18 KB 3282 ครั้ง 13 ก.ย.48 
55ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 11 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข195.58 KB 3861 ครั้ง 13 ก.ย.48 
56ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 12 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข22.02 KB 1872 ครั้ง 13 ก.ย.48 
57ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 13 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข199.68 KB 2930 ครั้ง 13 ก.ย.48 
58ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 14 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข256.51 KB 1036 ครั้ง 13 ก.ย.48 
59ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 15 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข101.38 KB 3344 ครั้ง 13 ก.ย.48 
60ไฟล์ ppt เอกสารฉบับที่ 16 ตอนที่ 1กมล งามสมสุข407.04 KB 4174 ครั้ง 13 ก.ย.48 
61ไฟล์ pdf เอกสารบทที่ 6 (ใหม่)กมล งามสมสุข331.46 KB 1244 ครั้ง 12 พ.ค.49 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th