หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลห้อง
รหัสอาคาร08120
รหัสห้อง02-001/01
ชื่อห้องห้องพักอาจารย์
ประเภทการใช้สำนักงานคณะ
พื้นที่ 4.5 x 7 = 31.50 ตร.ม.
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th