หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร36015
ชื่ออาคารอ่างเก็บน้ำที่ 5 ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ
ชื่อย่ออาคาร
จำนวนชั้น0
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th