หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร36002
ชื่ออาคารอาคารหอพักหญิง ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ
ชื่อย่ออาคาร
จำนวนชั้น0
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  03-001/00  ห้องพักปรับอากาศใต้อาคารหอพักหญิง 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th