หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34300
ชื่ออาคารอาคารสำนักงาน สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ชื่อย่ออาคาร
จำนวนชั้น0
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องพักหัวหน้าสถานี 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องพักนักวิชาการ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องประชุม 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องควบคุมเครื่องเสียง 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th