หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34212
ชื่ออาคารอาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน 2540
ชื่อย่ออาคาร34212
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ3 มกราคม พ.ศ.2541  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  สำนักงานข้อมูล - 0 x 0 ม.  70.50 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง - 6 x 8 ม.  48.00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  6.50 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  7.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องPANTRY - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
6  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  22.00 ตร.ม. 
7  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  9.00 ตร.ม. 
8  02-001/00  ห้องโถง - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
9  02-002/00  ห้องประชุม - 6 x 8 ม.  48.00 ตร.ม. 
10  02-003/00  ห้องทำงาน - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
11  02-004/00  ห้องทำงาน - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
12  02-005/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  7.00 ตร.ม. 
13  02-006/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  6.50 ตร.ม. 
14  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  34.50 ตร.ม. 
15  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  16.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th