หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34202
ชื่ออาคารอาคารอำนวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ชื่อย่ออาคาร34202
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-009/00  ห้องเรียนนักศึกษานานาชาติ - 5 x 7 ม.  35.00 ตร.ม. 
2  01-009/01  ห้องเก็บเอกสาร - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
3  01-010/00  ห้องสมุด - 10 x 10 ม.  100.00 ตร.ม. 
4  01-011/00  ห้องเรียน - 6 x 7 ม.  42.00 ตร.ม. 
5  01-012/00  ห้องพักอาจารย์และนักวิชาการ - 0 x 0 ม.  22.80 ตร.ม. 
6  01-012/01  ห้องพักอาจารย์และนักวิชาการ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
7  01-012/02  ห้องพักอาจารย์และนักวิชาการ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
8  01-012/03  ห้องพักอาจารย์และนักวิชาการ - 3 x 3.8 ม.  11.40 ตร.ม. 
9  01-012/04  ห้องพักอาจารย์และนักวิชาการ - 2.6 x 4 ม.  10.40 ตร.ม. 
10  01-012/05  ห้องพักอาจารย์และนักวิชาการ - 3 x 3.8 ม.  11.40 ตร.ม. 
11  01-013/00  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 0 x 0 ม.  15.00 ตร.ม. 
12  01-013/01  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 3.33 ม.  7.49 ตร.ม. 
13  01-013/02  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 3.33 ม.  7.49 ตร.ม. 
14  01-013/03  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 3.33 ม.  7.49 ตร.ม. 
15  01-013/04  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 2.5 ม.  5.63 ตร.ม. 
16  01-013/05  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 2.5 ม.  5.63 ตร.ม. 
17  01-014/00  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 0 x 0 ม.  15.00 ตร.ม. 
18  01-014/01  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 2.5 ม.  5.63 ตร.ม. 
19  01-014/02  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 2.5 ม.  5.63 ตร.ม. 
20  01-014/03  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 3.33 ม.  7.49 ตร.ม. 
21  01-014/04  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 3.33 ม.  7.49 ตร.ม. 
22  01-014/05  ห้องพักนักศึกษานานาชาติปริญญาโท - 2.25 x 3.33 ม.  7.49 ตร.ม. 
23  01-015/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
24  01-016/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 5 x 8 ม.  40.00 ตร.ม. 
25  01-017/00  ห้องเครื่อง(โทรศัพท์) - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
26  01-018/00  ห้องเอกสาร - 1 x 2 ม.  2.00 ตร.ม. 
27  01-019/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
28  01-020/00  ห้องเก็บของภารโรง - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
29  01-021/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
30  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  284.00 ตร.ม. 
31  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  3.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th