หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34201
ชื่ออาคารอาคารอำนวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ชื่อย่ออาคาร34201
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องประชุมใหญ่ - 0 x 0 ม.  74.75 ตร.ม. 
2  01-001/01  ห้องบันทึกการประชุมและเก็บอุปกรณ์ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
3  01-001/02  ห้องเก็บของภารโรง - 1.5 x 2 ม.  3.00 ตร.ม. 
4  01-001/03  ห้องน้ำ - 0 x 0 ม.  5.55 ตร.ม. 
5  01-002/00  ห้องรับแขก - 0 x 0 ม.  49.00 ตร.ม. 
6  01-002/01  ห้องรองผู้อำนวยการ - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
7  01-002/02  ห้องประชุมเล็ก - 5 x 5 ม.  25.00 ตร.ม. 
8  01-002/03  ห้องน้ำ - 2 x 2.35 ม.  4.70 ตร.ม. 
9  01-002/04  ห้องเตรียมเครื่องดื่ม - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
10  01-003/00  สำนักงานเลขานุการ - 0 x 0 ม.  107.50 ตร.ม. 
11  01-003/01  ห้องพักอาจารย์ - 4.5 x 5 ม.  22.50 ตร.ม. 
12  01-003/02  ห้องการเงินและบัญชี - 0 x 0 ม.  16.40 ตร.ม. 
13  01-003/03  ห้องเก็บเอกสาร - 1.8 x 2 ม.  3.60 ตร.ม. 
14  01-004/00  ห้องผลิตเอกสาร - 5 x 8 ม.  40.00 ตร.ม. 
15  01-004/01  ห้องเก็บเอกสาร - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
16  01-005/00  ห้องเก็บของภารโรง - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
17  01-006/00  ห้องน้ำหญิง - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
18  01-007/00  ห้องเก็บพัสดุ - 0 x 0 ม.  24.00 ตร.ม. 
19  01-008/00  ห้องน้ำชาย - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
20  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  164.00 ตร.ม. 
21  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  23.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th